اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 فروش

سوالات و مشکلات مربوط به خرید و یا تمدید سرویس ها

 پشتیبانی

پشتیبانی سفارشات خریداری شده مشتریان

 مالی

امور مربوط به پرداختها و فاکتورها